Informace

 

Členské schůze VCC Praha jsou každou středu od 20.00 (s vyjímkou svátků a prázdnin) v usedlosti rodiny Kafků na naší adrese (Záběhlická 125). Výborové schůze jsou každou první středu v měsíci. Na schůzi můžete podat přihlášku a získat další informace.

 

Minimální výše členských příspěvků při vstupu do klubu je 500,- Kč, každý další rok 400,- Kč, maximální hranici ponecháváme na možnostech a uvážení členů. Zvýšení minimálního ročního příspěvku bylo schváleno na členské výroční schůzi 2. 2. 2011.

 

Evidence členů, příspěvky - Jiří Patočka

tel.: 722 243 669

e-mail: patocka@vccpraha.cz

 

Připomínáme všem členům nutnost, zaplatit do konce roku členské příspěvky buď hotově na schůzi nebo převodním příkazem.

Naše číslo účtu je 1935121339, kód banky 0800, jako variabilní symbol uveďte prvních 6 míst rodného čísla, konstantní symbol je 0379. 

 

Přihláška do klubu ke stažení: prihlaska.doc (32,5 kB)

 

Dále upozorňujeme, že platnost klubové i krajské testace je vždy dva kalendářní roky. Bez prodloužení testace končí platnost zvláštních registračních značek. 

Informace a příprava testování - pí. Žejdlíková, tel.: 605 487 427, e-mail: sarka.zejdlikova@vccpraha.cz a na záložce Testace.


Organizační

02.07.2012 17:03

Novela vyhlášky, která vyšla 10.5.2012

Novela vyhlášky, která vyšla 10.5.2012 přinesla do oblasti veteránského hnutí velmi stručně řečeno dvě základní změny.   První změnou je posun stáří vozidla z 25 let na 30 let , jako základní podmínka uznání statutu HV. I když, dle našeho výkladu, je v novele Vyhlášky definováno...

—————

15.05.2012 12:27

Nové podmínky testování HV

Rozhodnutí: od 10.5.2012 se testují již jen HV 30 stará. Zároveň začíná možnost testování pro upuštění od ekopolplatků za silniční vozidla při jejich prvním převodu.  Více infa najdete v těchto přílohách:  Žádost o provedení testování historického vozidla 41.pdf (749,7...

—————

—————