Jak jsme začínali a jak pokračujeme

Veteran Car Club Praha založila 7. 11. 1967 skupina 14 sběratelů a obdivovatelů značky “Z”, která existovala při Autodružstvu Praha. Předsedou se stal Václav Kafka starší, osobnost známá mezi mladými i staršími. Duší klubu a iniciátory většiny dění byli ing. Václav Kafka mladší a jeho kamarád ing. Pavel Národa, s klubem spolupracovali a radili bývalý závodníci, kteří později založili Svaz závodníků veteránů, byli to na příklad Jindřich Knapp, Jaroslav Smažík, Bohumil Turek, Zdeněk Trejbal, Václav Hovorka, Jaroslav Hausmann, Karel Dohnal přivedl Elišku Junkovou.

Už při svém založení jsme si jako jeden z úkolů určili uchování historie významných sportovních podniků minulosti, závodu do vrchu Zbraslav – Jíloviště a závodu 1000 mil československých.

Šedesáté výročí prvního startu Závodu Zbraslav - Jíloviště v roce 1968 bylo příležitostí k jeho uspořádání pro historická vozidla, známé Andělské schody a kopec Cukrák nahradila nová rychlostní komunikace, proto musela být trať ukončena za obcí Baně.

V roce 1970 se na paměť závodu 1000 mil Československých jel na polovině původní trati, tedy Praha - Bratislava a zpět, závod historických vozidel. První tři ročníky se jely jako závod, non stop, na otevřené trati, za plného provozu, mezi pamětníky se dodnes vyprávějí historky o jízdě ing. Jáji Hausmanna na Mg, o převráceném BMW Tomáše Hyana i mnohé jiné.

 

Krátce po svém založení jsme uspořádali  v PKOJF ( pro mladší Park kultury a oddechu Julia Fučíka, dnes pražské Výstaviště) velkou výstavu historických vozidel „Veteran Salon“, podle možností následovaly další výstavy, na Štvanici, v NTM, v parku zámku v Troji.

V průběhu let členové klubu navzdory organisačním potížím uskutečnili zahraniční výpravy k Autosalonu do Paříže, na Polární kruh, na Kavkaz, na Aljašku, do Vancouveru, zúčastnili se Rallye Montre Carlo a Mille Miglia. Mladší členové klubu zorganisovali několikrát non stop jízdu Praha – Bratislava a zpět.

 Po dvaceti letech jednání s Dopravním inspektorátem testovaná historická vozidla dostala trvale manipulační poznávací značky.

První předseda VCC Praha Václav Kafka zemřel v roce 1990, novým předsedou  se stal jeho syn ing. Václav Kafka, člověk s obrovskými znalostmi o historických vozidlech, vynikající renovátor, i vůdčí osobnost, uznávaná i odsuzovaná. Kromě celé řady automobilů a motocyklů renovoval citlivě, s pochopením pro historii, rodinné sídlo, statek v Záběhlicích, kde také pro potřeby VCC poskytl dvě místnosti.

Předseda VCC Praha ing. Václav Kafka prohrál svůj boj se zákeřnou nemocí, zemřel 9. 12. 2004. Jednomyslným rozhodnutím výboru se jeho nástupcem stal jeho syn Václav Kafka, toho jména už třetí.

Po dlouhém jednání s ministerstvem dopravy a spojů a ve spolupráci s ostatními kluby byla v roce 2001 aktualizována pravidla pro zapůjčování registračních značek pro historická vozidla

Počet členů stoupl od počátečních čtrnácti, přes 116 v roce 1971, až k cca čtyřem stům platících na konci roku 2008

 

Jak pokračujeme

 

Ve třetím tisíciletí dále stoupá zájem o historická vozidla, existují firmy, které provádějí renovace a vyrábějí repliky důležitých dílů, mezi dováženými vozidly jsou unikáty 100 let staré, nebo dochované jen v několika málo kusech.

Pravidla pro hodnocení podniků se dávno změnila, Zbraslav – Jíloviště se jezdí jako jízda pravidelnosti historických vozidel do vrchu. Vzpomínková jízda 1000 mil československých jako rallye.  Počet účastníků Soutěže elegance i Mezinárodního závodu do vrchu už překročil možnosti pořadatelů a bylo nutné jej omezit, současně se podařilo, zachovat rozmanitost vozidel. Stále platí,že na Soutěži elegance v Roztokách je každý rok představeno několik čerstvě renovovaných nebo vzácných nově dovezených vozidel. Ke třem pravidelně pořádaným podnikům přibyla v roce 2005 ještě Svatováclavská jízda, vzpomínka na předsedu ing. Václava Kafku spojená s rozloučením se sezonou.

Nejnovější je Veteranpiknik, první ročník jsme uspořádali 1. 5. 2008 v parku v Dolních Počernicích. .

V roce 2007 jsme slavili čtyřicáté výročí založení VCC Praha. Jako připomínku závodu 1000 mil československých jsme připravili jízdu historických vozidel Praha – Bratislava, převážně po původní trati, při stanovení podmínek jsme brali v úvahu vysokou hodnotu i zranitelnost veteránů, hustotu provozu i agresivitu některých řidičů. Vzpomínková jízda 1000 mil Československých byla v anketě Dědeček automobil oceněna titulem „Akce roku“.

Současně probíhala na Pražském výstavišti výstava historických vozidel. Pravé křídlo Průmysového paláce bylo reservováno učastníkům cílové jízdy. Ceny byly účastníkům jízdy předány mezi vystaveným vozidly, v emocionální atmosféře, za zvuků hymny „1000 mil“.

Plány Veteran Car Clubu Praha zůstávají stále stejné: umožnit majitelům historických vozidel sportovní i společenské vyžití, seznamovat širokou veřejnost s historickými vozidly a připomínat slavné podniky minulosti.

Všechny milovníky krásných starých aut i motorek, zájemce o rozvoj techniky zveme: Přijďte se podívat, jak se nám to daří.

 

Stanovy VCC Praha: