Novela vyhlášky, která vyšla 10.5.2012

02.07.2012 17:03

Novela vyhlášky, která vyšla 10.5.2012 přinesla do oblasti veteránského hnutí velmi stručně řečeno dvě základní změny.
 

První změnou je posun stáří vozidla z 25 let na 30 let , jako základní podmínka uznání statutu HV.
I když, dle našeho výkladu, je v novele Vyhlášky definováno přechodové období, je nutno konstatovat, že není zatím registračními místy respektováno.
 

Druhou změnou je testování vozidel na historickou původnost pro vozidla, která jsou evidována v registru silničních vozidel ( vozidla na bílých číslech). Takto otestovaná vozidla jsou při prvním prodeji zproštěna povinnosti platit ekologický poplatek ve výši 10000,-Kč. Testace pro odpuštění ekologického poplatku však neprovádějí klubové testační komise, ale Pověřené klubové testační komise, kterých bylo ustaveno ze členů KTK celkem 14 ( v každém kraji jedna komise). Zahájení činosti těchto testačních komisí je možné po ze strany FKHV splnění všech formálních náležitostí ( podpisové vzory, razítka....). Předsedové těchto Pověřených klubových komisí se převážně shodují s předsedy KTK a signálem pro možnost zahájení činnosti, bude moment, kdy obdrží specielní razítko.
Pro provádění těchto testací je stanoven jednotný poplatek 3000,-Kč/testaci.
Pokud by tato stručná informace nebyla dostačující prosím o zaslání dalšího dotazu na moji adresu
 

Zdraví
Pavel Fiala
předseda KTK

fiala21@seznam.cz

 

—————

Zpět