021 Tomáš Rokos, Tatra 57 A polokabriolet

021 Tomáš Rokos, Tatra 57 A polokabriolet

—————

Zpět